Vestlige Frihedsværdier

Nyt Centrum-venstre ønsker at videreudvikle de vestlige frihedsværdier. I Danmark og det øvrige Vesteuropa har oplysningstiden og den efterfølgende sekularisering ledt os hen til vor civilisations nuværende stade hvor høj levestandard, sikkerhed, ligestilling, ytringsfrihed, åndsfrihed og fri seksualitet stort set er etableret. Nyt Centrum-venstre ønsker at forsvare disse værdier. Hertil kommer vores hjertebarn, at børn skal have bedre muligheder for at bryde ud af deres sociale arv.

Trusler som Danmark og de vesteuropæiske lande står overfor

Desværre er de vestlige frihedsværdier ved at blive afsporet af malplaceret migration fra lande, som ikke har villet tage oplysningstidens åndelige og videnskabelige landvindinger til sig. 
https://www.berlingske.dk/samfund/islam-har-brug-for-en-oplysningstid


Som et åbent moderne samfund er NCV naturligvis indforstået med, at vi har indvandring.
Vi anerkender også det naturlige i, at folk i et vist omfang har deres egen kultur og religion med i baggagen. Men vi konstaterer, at fundamentalistisk Islam er uforenelig med vores samfundsværdier.


Fundametalistiske muslimer, der mentalt lever i en 1400 år gammel religion/kultur, påvirker vores samfund i negativ retning på disse måder:

Især i lande som Frankrig, England, Sverige er det tydeligt at ordensmagten har mistet kontrollen i migrantområder. Lommer af fornuftsresistente parallelsamfund vokser sig større og større.

 

Nyt Centrum-venstre er ikke bundet af nogen ideologi. Men vores tilgang til at indskrænke de intolerantes frihed for at forsvare friheden, har faktisk et filosofisk ophav.
I takt med, at den fundamentalistiske del af Islam står stærkere og stærkere i Danmark og andre europæiske lande, er videnskabsfilosoffen Karl Poppers paradoks fra bogen The Open Society and Its Enemies blevet relevant igen. 

Tolerencens paradoks af Karl Popper

Ubegrænset tolerance vil føre til at tolerancen forsvinder. Hvis vi dyrker ubegrænset tolerance, også til de der er intolerante; Hvis vi ikke er parate til at forsvare et tolerant samfund imod stormløbet fra de intolerante, så vil de tolerante blive løbet over ende og tolerancen vil blive ødelagt og forsvinde.
Vi behøver nødvendigvis ikke altid undertrykke de intolerantes ytringer, så længe man kan nå dem med rationelle argumenter og holde dem i skak via den offentlige mening. Men vi bør have ret til at undertrykke dem, med magt om nødvendigt, hvis det viser sig at at de ikke er på det niveau, hvor de vil diskutere med rationelle argumenter og starter med at fordømme samtlige argumenter fra modparten. De forbyder måske deres følgere at lytte til rationelle argumenter, fordi de synes det er vildledende, og de lærer dem at bruge næver og pistoler. Vi skal derfor, i tolerancens navn, have retten til IKKE at tolerere de intolerante.  
  

Reelt set kan vestlige frihedsværdier kun eksistere i sekulære samfund, hvor religion er afskåret fra at dominere samfundslivet. Religioner eller politiske ideologier med stærkt afvigende moral-begreber er særligt skadelige for sammenhængskraften i samfundet. Vores bekymring er ikke en afskaffelse af den parlamentariske regeringsform. Men jo stærkere de intolerante kræfter bliver, jo mere ender demokratiet med at skulle vælge mellem en spiral af eftergivenhed eller voldelige sammenstød og evt. terroranslag.

Storbritannien valgte f.eks. i vanære at nægte den kristne blasfemianklagede Asia Bibi asyl, fordi de var bange for reaktionen i det muslimske migrantmiljø. 

https://www.forbes.com/sites/nikitamalik/2019/05/09/the-uk-should-be-ashamed-it-could-not-offer-asia-bibi-asylum/#465df3853000


Dette knæfald er ikke enestående, islamiske Sharia-love har også fået foden indenfor i det britiske retssystem. https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/01/british-court-recognises-sharia-law-landmark-divorce-case/ 

 

I Sverige holder det politiske establishment, både stat og medier, befolkningen hen i uvidenhed om markante stigninger i voldtægter og om kriminaliteten i migrantmiljøet. Dybest set for at skjule, at deres naive politik har fejlet, og at de ikke har viljen til at løse problemerne. Samme tendenser ses også i danske medier, hvor migranters kriminalitet ofte bliver forbigået eller sprogligt "maskeret". Her dog en undtagelse: https://www.bt.dk/voldtaget/unik-optaelling-10-ud-af-12-overfaldsvoldtaegter-begaas-af-indvandrere-eller

Håbefuld integrationspolitik, som multikulturalister advokerer for, er dømt til fiasko. Fordi på trods af den pæne facade hos integrerede medborgere, så trives segregeringen desværre ofte uantastet i privatlivet, med streng social kontrol af især piger. Hvis Europa skal på ret kurs igen, er vi nødt til at fordre en betydelig grad af assimilation af dem, der ønsker at bo her. Multikulturalister og NGOer vil kæmpe bittert imod, da de mener, at de har en særlig ret til realisere deres idealisme på fællesskabets bekostning. 

Nyt Centrum-venstre gør udtrykkeligt opmærksom på, at det ikke er en kamp mod individer, men mod reaktionære religioner og kulturer der ikke er fulgt med udviklingen. Islam er ikke den eneste problematiske religion, men det er her, vi finder de største problemer. Voksne i den fundamen-talistiske del af islam er særdeles svære at nå. Segregering og dominans er en del af deres DNA, som denne video afslører: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/WARNER+/FMfcgxwDqTghtKRjdlCRQjctMkglHdnM.

Vi ønsker, at tage initiativer til, at alle børn i Danmark får mulighed for at vokse op til at blive frit tænkende mænd og kvinder. Vi ser gerne, at frisindede muslimer træder i karakter og støtter op om sagen, da det er svær kamp for myndighederne alene.

pexels-photo-213775.jpeg

Friheden til at være den du vil være - med den og dem du vil være!

Religiøs indoktrinering af børn er kolonisering af deres hjerner og følelsesliv.

Denne video uddyber problematikken.
(Desværre har vi ikke fået tekstet videoen endnu).

Forældres frihed til at indoktrinere deres børn vil altid være på bekostning af børnenes frihed. 

Dine børn er ikke dine børn.
De er sønner og døtre af livet i sig selv.
De kommer gennem dig, men er ikke dine.
Og selv hvis de bor med dig, tilhører de dig ikke.
Du må give dem din kærlighed, men ikke dine tanker,
for de har deres egne tanker.
Du må huse deres kroppe, men ikke deres sjæle,
for deres sjæle dvæler i morgendagens hus,
som du ikke kan besøge, end ikke i dine drømme.
Du kan hige efter at være som dem,
men prøv ikke at gøre dem til dig.
For livet går ikke baglæns,
det sidder heller ikke fast i igår.
Kahlil Gibran: Profeten

Vi har i årtier haft kristne fundamentalister som f.eks. Jehovas Vidner, der tror at det Gamle Testamente er en hellig gudgiven bog. Disse grupper har dog været ubetydelige og relativt fredelige for deres omgivelser. Men med ankomsten af migranter og flygtninge med muslimsk baggrund er denne problematik imidlertid eksploderet. Justitsministeriet har lavet en undersøgelse, der afslører at 76% af indvandrere og efterkommere fra muslimske lande mener, at det skal være forbudt at kritisere Islam. Dette er naturligvis er en intellektuel falliterklæring i et moderne samfund. Tilsvarende er andelen af muslimer, der tror at Koranen er guds ufejlbarlige vejledning til menneskeheden fatalt høj, op imod 80% i Danmark. Desværre har mange danskere, uanset uddannelsesniveau, endnu ikke begreb om hvad det fører med sig. Hvis en muslim tror, at Koranen er ufejlbarlig, strander vedkomende, mentalt i en primitiv klanfortid. Koranen legitimerer f.eks: slaveri (Sura 33:50 og 2:221), ulighed mellem mænd og kvinder (Sura 4:11), afstraffelse af frafaldne muslimer (Sura 9:73-74), troen på Noas Ark (Sura 23:27) og andre absurditeter fra det Gamle Testamente.


Dogmatisk troende muslimer lever i et parallelt univers. Fremtidig assimilation af deres børn er en opgave, som fordrer viljefasthed, konsekvens og åbenhed. Uden dette er det bedste, man kan håbe på, integration på linje med Jehovas Vidner, hvor de i det mindste tager forsørgerbyrden på sig.


 

Flere muslimske kvinder bedyrer, at de er højt værdsatte i Islam, og har et ofte et korancitat at hænge det op på. Men ovenstående statistik afslører, at det kun er et røgslør, som ukyndige ikke kan gennemskue.

Som betonklodserne, der skyder op i bybilledet over hele landet indikerer, har vi et endnu større problem end "Koran-muslimerne". Der er et endnu dybere niveau af fanatisme. Sagen er, at et flertal ude blandt verdens muslimer også anser Sunna (Hadith og Sira), for at være hellige. Hvis disse skrifter står til troende sammen med Koranen, ender man ud med en farlig personkult.
At bruge Profetens gerninger som målestok hvad der er rigtigt og forkert, krænker nærmest al anstændighed for et moderne menneske.
Den egyptiske Islam-ekspert Hamed Abdel Samad, som har en fatwadom hængende over sit hoved, beskriver her det, som de fleste muslimer og multikulturalister ikke vil indse:
https://www.information.dk/moti/2015/10/farlige-profet?lst_cntrb

Denne video afdækker den afstumpede og utøjlede brutalitet, som er indgroet i områder, hvor muslimer, har taget Sharialovens nådesløse moralkodeks til sig som livsstil.
https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004108808/the-killing-of-farkhunda.html
Hvor mange så du stå op, for at beskytte den uskyldige Farkhunda i Kabul? Det er tragikomisk, at danske soldater har sat deres liv på spil, for at forsvare Kabul imod Taleban.


Så heftigt går det ikke for sig i Europa, men overgreb på kvinder og en stærkt forøget voldtægsfrekvens er ikke tilfældige hændelser. De er et naturligt spildprodukt af dårlige karaktertræk, og en religiøs retning med et perfidt kvindesyn.

 

Der kan være gode grunde til at flygte fra disse lande, hvis man er såkaldt vantro. Men de partier, som ikke er parat til seriøst at screene flygtninge og migranter særligt fra disse lande, mangler dømmekraft, og er simpelthen ikke opgaven voksen. 

Konkrete forslag til lovgivningen

For at sikre de vestlige frihedsværdier på den lange bane, bringer Nyt Centrum-venstre derfor nedenstående tiltag i spil. Som det også fremgår, er vi opmærksom på, at de migranter der vil,
skal have bedre chancer for at lykkes med assimilationen. NCV er ligeledes også opmærksom på, at det er grundlovsstridigt og menneskerettighedsstridigt generelt, at fratage eller indskrænke religiøse minoriteter deres ret til frit at praktisere deres tro individuelt og i forsamlinger.

 

 • Styrkelse af sekulariseringsprocessen i samfundet, herunder afskaffelse af de skattemæssige særregler for trossamfund med segregerende trosudøvelse.

 • Få begrænset, og til sidst lukket de moskeer og foreninger, som har totalitære træk i deres politiske ideologier, hadefulde budskaber og politiserende i deres retorik og grundlag.
  TV2 har på glimrende vis afdækket den problematik vi taler om:  
  https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-03-moskeerne-bag-sloeret-faa-overblikket-over-tv-2s-afsloeringer 
 • Styrkelse af indsatsen mod diskriminering i samfundet p.g.a. etnisk oprindelse. Diskriminering er en uretfærdighed, der ikke hører hjemme i vores samfund, og den genererer uvilje mod samfundet. F.eks. mener NCV, at alle der gennemfører en håndværkeruddannelse skal have tilbudt en læreplads.

 • Vi opfordrer civilsamfundet og den enkelte borger til at række ud mod de nye borgere og etablere relationer. Dette vil i et vist omfang bremse eller forebygge segregation.

 • Flygtninge og indvandrere, der kommer fra ikke vestlige lande, skal på voksenkursus i:
  vestlige frihedsværdier, retssamfund, kvinders ligestilling, moderne børneopdragelse med trygge klare grænser og respekt for andre børn m.m. 
  Der skal afsættes midler til at understøtte selvhjælpsgrupper f.eks. kvindegrupper, som kan følge op på de pejlemærker, som disse kurser afstikker.

 • Rettigheder og pligter skal stå klart for tilflyttere, herunder at vi som samfund forventer aktivt samarbejde med myndighederne i tilfælde af krænkelser, overgreb og kriminalitet i eget lokalområde.

 • Generelt stop for migration fra Tyrkiet, Pakistan, Somalia, Mellemøsten og Nordafrika. Et land som Tyrkiet, som vi er i forsvarsforbund med forsøger åbenlyst at undergrave vores samfund. 
  https://stockholmcf.org/erdogan-to-turks-in-eu-have-5-children-you-are-the-future-of-europe/
  Migrationsstop er et vidtrækkende tiltag, så i forbindelse med dette skal der oprettes et udvalg i folketinget, hvor stemmerne vægtes efter seneste valgresultat. Dette udvalg skal have bemyndigelse til at give dispensationer, så vi kan beskytte dem, der måtte have en god sag.

 • Repatriering af migranter uden statsborgerskab, der ikke ønsker at assimilere sig - uden fortrydelsesret. Myndighederne skal løbende evaluere ordningen og alarmere, hvis der er tegn på at ordningen misbruges. Samarbejde skal etableres i EU for at lægge større pres på lande, der ikke vil tage egne borgere tilbage.

 • Udvisning af kriminelle migranter uden statsborgerskab ved domme på 30 dages fængsel eller mere. Hårde straffe skal naturligvis ikke stå alene, derfor skal der stadig satses på forebyggelse af kriminalitet. I den forbindelse skal der løbende være en hudløs evaluering af, hvad der rent faktisk virker, og indsatsen skal efterfølgende indrettes herefter.

 • Sikring af tilstrækkelig kapacitet på krisecentre og safehouses.
  Evt. kan efterskoleophold komme i spil til unge, der er kommet i klemme i familien.

 • Kulegravning af, og implementering af, hvad der skal til for at sikre kvinders rettigheder i ægteskaber med vold.

 • Forbud mod omskæring af børn med tilhørende følgelovgivning, som tørlægger evt. tilløb til et "sort marked" eller strategiske udlandsrejser. Myndige personer er fritstillet til at lade sig omskære. Dette tankevækkende link afdækker, hvor vidtrækkende og krænkende indgrebet er: https://www.youtube.com/watch?v=RK7E7IOq558​ 

 • Forbud mod fundamentalistisk religiøs indoktrinering af børn.  Straffen for at sende børn til kulturel og religiøs "genopdragelse" skal skærpes.

 • NCV ønsker at komme i dialog med andre partier, som også ser behovet for at Grundloven opdateres til det 21. århundrede. Da Grundloven blev til i 1849, var 99% medlemmer af den danske folkekirke, hvilket har sat sine tydelige spor.
  Vi mener ikke, at en revision kan vente til om 30-40 år. Allerede nu ser vi splittelsestegn i befolkningen, som kan umuliggøre ændringer i fremtiden.

Særlige tiltag på skoleområdet

NCV er helt på det rene med, at alle elever skal føle sig velkomne i skolen, uanset etnisk oprindelse eller religiøst ophav. Det betyder i praksis, at læreren for at opretholde en konstruktiv relation, må have en anerkendende tilgang til den enkelte elev. Når det er sagt, så er det NCVs klare mål, at skolerne skal pålægges, at være langt mere udfordrende i religionsundervisningen.
Vi vil pege på disse tiltag:

Nyt Centrum-venstre ønsker at lukke ned for al statsstøtte til privatskoler, hvor værdigrundlaget hviler på, at Det Gamle Testamente eller Koranen er tidløst ufejlbarlige. Begge disse såkaldt hellige skrifter accepterer slaveri og andre horrible ting, som er håbløst ude af trit med vor civilisations udvikling.

Det skal gøres obligatorisk at undervise i krisen omkring Muhammed-tegningerne i samfundsfag.
Historieundervisningen skal opretholde fokus på: holocaust, slavehandel og de skadelige virkninger af europæisk kolonisering. Men historiepensum skal fremover også inddrage: det armenske folkemord og en beskrivelse af islamisk kolonisering og slavehandel i fortiden.

Kristendomsfaget omdøbes til religion, og gøres obligatorisk på alle skoler.
Religionsundervisningen skal på alle skoler have inkorporeret et obligatorisk element af bred religionskritik, svarende til minimum 10 lektioner.

I forbindelse med dette, skal der afsættes midler til efteruddannelse af lærerstaben. Ligeledes skal der oprettes en konsulenttjeneste, der kan bistå lærerne, og der skal udvikles et nyt kompetent undervisningsmateriale. Evt. må staten træde i karakter og selv producere det nødvendige undervisningsmateriale.

Skolerne skal have et særligt øje på mystisk fravær i forbindelse med undervisningen af ovenstående, og skal udvikle passende politikker til at løse problemet. Forældre der forhindrer deres børn i at modtage undervisning i religionskritik, gør sig skyldige i omsorgssvigt. Grunden til, at Nyt Centrum-venstre går så detaljeret til værks i denne sag, er fordi vi er blandt de få, der faktisk forstår hvad vi er oppe imod.
 

Målet med disse tiltag er, at børn på et oplyst grundlag kan til- eller fravælge religion. Ligeledes skal eleverne undervises i "familiekundskab", så de dels får kendskab til deres egne rettig-heder, dels en højere selvbevidsthed, så de ikke selv viderefører dårlige opdragelsesme-toder. Betydningen af dette kan ikke overdrives. Civilsamfundet og lærerne på landets skoler kommer til at bære et stort ansvar i den assimileringsproces, der er nødvendig, hvis Danmark skal være en oase i frihed.