Morten_Fenger-removebg-preview (1).png

Sundhedspolitik: Den sunde tilværelse og psykiske livskvalitet skal i fokus og fremmes i Danmark. Hospitalsvæsnet skal have driftsikkerhed og stabilitet. De hospitalsansatte skal have arbejdsro og faglighed. 

Sundhedsvæsnet er den dyreste enkeltpost i dansk økonomi og udgør 31 % af vores samlede forbrugsudgifter (se figur i bunden af teksten). Udgifterne til den offentlige sundhed er steget med 69 pct. siden 2000 fra cirka 120 milliarder til 182 milliarder i 2017 - svarende hver borger betaler 32.000 kr til sundhedsvæsnet . Dertil kommer udgiftsposten "Sygdom og invaliditet" som koster 100 milliarder i 2017. I alt bruges der cirka 282 milliarder årligt på sygdom i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik: De offentlige sundhedsudgifter er steget markant mere end de øvrige offentlige udgifter siden 2000. Udgivet 19 januar 2019.

Pengene stammer fra din og min årlige skatte indbetaling. NCV mener, at disse penge skal bruges omhyggeligt og med tanke på at de skal skabe mest mulig sundhed for hver en krone. 

NCV har fire mærkesager indenfor sundhedspolitik:

  • Pengene i sundhedsvæsenet skal bruges rigtigt: NCV ønsker, at det skal være nemt at have et fagligt godt, teknisk velfungerende og menneskeligt nærværende sundhedsvæsen. Rammerne og incitamentsstrukturen skal have fokus på at skabe ro og ordnede forhold for de ansatte og deres faglige virke. Sundhedsvæsnet bør ikke købe 4 forskellige og milliarddyre IT-systemer, bør ikke opføre milliarddyre betonklodser med ordet "super" foran, mens sundhedspersonalet spares væk, bør ikke ansætte flere konsulenter/kolde hænder til at konstant at omorganisere ting, opfinde nye unødvendige kampagner, projekter, regler og procedurer, mens de varme hænder bukker under af stress. 

  • Forebyggelse af livstilssygdomme: NCV ønsker, at det skal være nemt at leve sundt.  Rammerne og incitamentstrukturer skal sikre det. Fastfoodbranchen og detailhandlen skal opkvalificeres indenfor sunde fødevarer og belønnes for at fremme det sunde madvalg hos køberen. Sukker tilsat føde- og drikkevarer skal begrænses og gøres uattraktivt. Dagligdagen skal fremme bevægelse og aktiviteter for børn, unge og voksne - ligegyldigt om det er privatliv, arbejde eller som transport. Der skal være fokus på skabe natur, skov og minimere biler, veje og transport. Omlægning af skatteforhold for reklame, transport, fødevarer mv .til fremme af en sund livsstil. 

  • Sikring af de rette opvækstvilkår for børn og unge: NCV ønsker, at børn har krav på at komme til verden hos forældre som har mentale resurser og overskud til at give barnet en tryg, kærlig og stimulerende opvækst. Rammerne og incitamentstrukturer skal sikre det. På samme måde som revselsesretten blev ophævet for at beskytte børn mod fysisk overgreb, skal vi nu sikre at børn ikke længere kan udsættes for psykiske overgreb, omsorgssvigt eller ekstremt afvigende kulturelle miljøer fra forældre, der aldrig burde været blevet forældre.  Husk det er ikke barnet som bestemmer at blive undfanget og født, men forældre som vælger at gøre det. Derfor vil NCV arbejde for at vi i fremtiden sikrer børns rettigheder til gode forældre.  

Det skal være nemt at være sund vil betyde at hyppigheden af borgere som bliver syge eller har skavanker daler, at udgifterne til sundhedsvæsnet ikke stiger, men sandsynligvis vil falde. NCVs sundhedspolitik vil fremme danskernes livskvalitet og forbedre samfundsøkonomien.