PRESSEMEDDELELSE 12.06.2020

Religionsfrihed er en menneskeret, det er indoktrinering absolut ikke!

Et misvisende udlæg fra medierne har givet indtryk af, at NCV ønsker at lukke alle moskeer og muslimske bedesteder.

 

NCV understreger, at det er grundlovsstridigt og menneskerettighedsstridigt at fratage eller indskrænke religiøse minoriteter deres ret til frit at praktisere deres tro individuelt og i forsamlinger.

NCV går efter at få afdækket de moskeer, der under religiøs dække promoverer rabiate holdninger mod demokratiet og med hadefuld prædiken opfordrer til vold mod bestemte danske grupper, herunder jøder, homoseksuelle, frie kvinder og frafaldne muslimer.

NCV går ind for at begrænse disse radikale moskeers aktiviteter og til sidst ved lov få lukket de moskeer og foreninger, som fortsat og beviseligt misbruger religiøse forsamlinger tilat sprede rabiate politiske holdninger.

Med vores særlige indsigt i islamiske miljøer, har vi i NCV et grundigt overblik over, hvilke moskeer og foreninger, der skal målrettes en indsats imod. NCV vil udarbejde et løsningsforslag på håndtering af disse moskeer, der egentlig eksisterer under foreningsloven, men agerer som dobbeltvirksomhed.

Endelig har NCV konkrete anbefalinger til, på hvilken måde vi i Danmark, ved at inddrage erfaringer fra andre europæiske lande, får styr på tilskud og donationer til bedesteder med udemokratiske politiske og ideologiske forbindelser til udlandet.

Til gengæld vil NCV arbejde for en bred støtte til alternative, fredelige og åndeligt fokuserede moskeer.