NCV FB PROFIL.png

Kære partimedlem

Det er os en stor fornøjelse at byde dig velkommen i Nyt Centrum-venstre. Alt for længe har der manglet et parti, der rummer både et reelt ønske om at ændre den fejlslagne integrationspolitik og samtidig ønsker værne om velfærdssamfundet og arbejde mod en seriøs grøn omstilling. Nyt Centrum-venstre har 5 punkter, som vi anser for de mest essentielle politiske indsatsområder-bevarelse og styrkelse af :  vestlige frihedsværdier, velfærdssamfundet, demokratiet, grøn omstilling og globale relationer.

De vestlige frihedsværdier sætter rammerne for, at vi som individer kan udvikle os til dem vi inderst inde føler vi er, uden at blive holdt nede at regimer og fanatisk kontrol - velfærdssamfundet giver os det stabile grundlag, der skal til i form af økonomisk støtte, mulighed for uddannelse og en fri sundhedssektor - gode demokratiske reformer skaber balance mellem folkets ønsker og de professionelle, der styrer landet - og den seriøse grønne omstilling er ikke bare en klimating, men også en sikring af mere og renere miljø/natur omkring os til gode for både de fysiske og psykiske aspekter af folkesundheden. Og til sidst kommer vi ikke udenom vigtigheden af globale relationer, der gør os i stand til at både samarbejde med, men også sanktionere mod, andre lande.

Men Nyt Centrum-venstre udfylder ikke bare den manglende kombination af mærkesager i dansk politik, vi tror oprigtigt på, at vi kan skabe en ændring ift. den fejlslagne integrationspolitik og den trussel de vestlige frihedsværdier står overfor, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. I Nyt Centrum-venstre skærer vi ikke alle over en kam, men vi negligerer heller ikke, de åbenlyse problemer vi har i samfundet, bare fordi nogen dækker sig ind under en minoritetsgruppe. Vi går målrettet efter dem, som skaber balladen, som fx politisk islam. Det siger sig selv, at hverken de yderligliggende venstrefløjspartier eller de yderligliggende højrefløjspartier komme til at løse de integrationsproblemer vi har stået overfor i 3 årtier og som kun har eskaleret voldsomt med tiden. Vi er det bedste bud, et fornuftigt midterparti, der tager redskaber fra begge fløje og sætter sammen til virksomme værktøjer.

Så tak for din deltagelse, for alene kan vi ikke udrette noget. Vi skal have samlet alle fornuftige mennesker i Danmark og stå sammen om at skabe en bedre fremtid for alle, som ønsker de værdier Danmark står for. Der er desværre ingen genveje, så hav tålmodighed, med tiden håber vi at vokse og at du fortsat vil være en del af dette politiske projekt.

De kærligste hilsener fra Hovedbestyrelsen i NCV.

NCV Cover profiles 311020.png