Nyt Centrum-venstre
Danmarks mest relevante parti!

 


NCV ønsker at vende op og ned på den politi-ske magtfordeling i Danmark. NCV ligger helt unikt i det politiske landskab. NCV tilbyder et opgør med blokpolitikken, så befolkningens naturlige flertal for bevarelse af vores frie samfund, lyserød fordelingspolitik, og grøn omstilling kan realiseres.
 

Som du kan se af figuren, er NCV placeret i det politiske landskab i en position, der både har en utvetydig opbakning til velfærdssamfundet,
og en klar strategi for at forsvare de vestlige frihedsværdier.

 

> NCV har fokus på den danske velfærdsmodel, danske værdier og sammenhængskraft. NCV ønsker derfor, at få den fundamentalistiske del af islam afviklet i Danmark.

>  NCV vil arbejde for: et bæredygtigt miljø nationalt og internationalt, genopretning af naturen og reel dyrevelfærd. En nytænkende politisk vision om forøget mental velstand, ro og trivsel fremfor forøget materielt forbrug og smid væk kultur.

>  NCV ønsker at Danmark forbliver i EU. Men EU skal ændre agenda og fremover forhindre social dumping, håbløs migration og skattely. FN-erklæringer skal moderniseres så de passer til nutiden - ellers skal tilslutningen opsiges.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer NCV i folketinget, kan vi komme til at sidde på de nøglemandater, som kan holde Socialdemokratiet på den rette kurs. Det er åbenlyst at Socialdemokratiet afpresses af RV
og Venstrefløjens identitetspolitik.


Lyder vores partiprogram spændende? Underskriv en vælgererklæring, og se uddybning af vores politik her på siden. 

Vi mangler kandidater til kommunal- og folke-tingsvalg, ligesom der stadig er ordførerskaber, der ikke er besat.

 
Kontakt for uforpligtende samtale:
Jylland: Morten Vesterager movemorten@gmail.com
Fyn/Sjælland: Jens Baj jensbaj@gmail.com
København/Bornholm: Morten Fenger mmfenger@gmail.com

politiske akser januar.jpg

NCV Nøglepunkter:

  • Udvikling af de vestlige frihedsværdier i Europa, hvor religiøs fundamentalisme bliver sat på plads.

  • Sikring af et retfærdigt velfærdssamfund.

  • Grøn omstilling - ansvarlig omgang med Danmarks og planetens naturgrundlag.

  • Demokratiske reformer - fremme af lederskab for folket, med øget mulighed for folkeafstemninger på områder, som politikerne ignorerer.

  • Globale relationer - skabelsen af en mere tryg Verden ved: sikring af fred og handel, indsats mod absolut fattigdom, og bekæmpelse af multinationale selskabers skattesnyd. 

Heart and Brain.png