pexels-photo-269057.jpeg

Hvor står Nyt Centrum-venstre?

Vi tilslutter os de liberale frihedsværdier, som har været med til at befri os fra enevælde og teokrati og til at etablere et nationalt fælleskab baseret på ligeberettigede medborgere. Vi mener, at Liberalismen og Konservatismen er ideologier, der mest tjener kapitalinteresser, og vi konstaterer, at de er uegnede til at skabe den sociale retfærdighed, vi i Nyt Centrum-venstre efterstræber.

Nyt Centrum-venstre er blevet til som reaktion på det svigt, store dele af det etablerede centrum-venstre har udvist over for almenvellets interesser. De fleste centrum-venstre partier dyrker identitetspolitik og tankeløs gæstfrihed, godt opildnet af interesseorganisationer, der ofte agerer på statsstøtte og uden folkeligt mandat. Således har vi en politisk elite i centrum-venstre, som i praksis underminerer vores velfærdssamfund, og gennem accept af en reaktionær, religiøs ideologi hæmmer den personlige frihed.

Den mest farbare og fredelige vej ud af disse problemer er at skabe et politisk alternativ, et Nyt Centrum-venstre, som ikke er fedtet ind i politisk forfængelighed, hverken nationalt eller internationalt. Ligesom vi heller ikke vil give køb på vores værdibaserede politik for at opnå ministerposter.

 

De øvrige vest-europæiske lande står over for de samme problemer. Derfor kommer vi ikke udenom en revision af diverse konventioner, så europæiske borgere i det mindste kan sikre friheden indenfor egne grænser. De etablerede venstrefløjs-politikere har ikke formået at løfte den store udfordring, og har dermed ladet borgerlige partier overtage terrænet. De må skiftes ud, og Nyt Centrum-venstre vil arbejde for et politisk lederskab, der forstår hvad folket ønsker. Europa skal stadig være en lysende frihedsfakkel, som viser vej med bæredygtig levevis og hjælp til nødstedte. Ligeledes skal fattige lande understøttes i deres bestræbelse på at forbedre levevilkårene for egne befolkninger.

earth

NCV Nøglepunkter:

  • Udvikling af de vestlige frihedsværdier i Europa, hvor religiøs fundamentalisme bliver sat på plads.

  • Sikring af et retfærdigt velfærdssamfund.

  • Grøn omstilling - ansvarlig omgang med Danmarks og planetens naturgrundlag.

  • Demokratiske reformer - fremme af lederskab for folket, med øget mulighed for folkeafstemninger på områder, som politikerne ignorerer.

  • Globale relationer - skabelsen af en mere tryg Verden ved: sikring af fred og handel, indsats mod absolut fattigdom, og bekæmpelse af multinationale selskabers skattesnyd. 

Send vælgererklæring