Nyt Centrum-venstre - ny tænkning

  • Værdipolitik der bevarer vores kultur

  • Rød fordelingspolitik

  • Grøn omstilling og mental velstand

> NCV har fokus på den danske velfærdsmodel, danske værdier, sammenhængskraft og det tillidsbaserede samfund, hvor man forskelle til trods kan genkende og sympatisere med hinandens adfærd og tankegang. NCV ønsker derfor, at få opgør med og afviklet migration som ikke ønsker eller vil assimilation. 

>  NCV vil arbejde for: et bæredygtigt miljø nationalt og internationalt, genopretning af naturen og reel dyrevelfærd. En nytænkende politisk vision om forøget mental velstand, ro og trivsel fremfor forøget materielt forbrug og smid væk kultur.

>  NCV ønsker at Danmark forbliver i EU. Men EU skal ændre agenda og fremover forhindre social dumping, håbløs migration og skattely. FN-erklæringer skal moderniseres så de passer til nutiden - ellers skal tilslutningen opsiges.

Underskriv en vælgererklæring, og se uddybning af vores politik her på siden.


 
 
 
 
 
 
 

 


Vi mangler kandidater til kommunal- og folke-tingsvalg, ligesom der stadig er ordførerskaber, der ikke er besat.

 
Kontakt for uforpligtende samtale:
Jylland: Morten Vesterager movemorten@gmail.com
Fyn/Sjælland: Jens Baj jensbaj@gmail.com
København/Bornholm: Morten Fenger mmfenger@gmail.com

politiske akser januar.jpg

NCV Nøglepunkter:

  • Udvikling af de vestlige frihedsværdier i Europa, hvor religiøs fundamentalisme og migrantgrupper som ikke assimileres eller dyrker modkultur ikke accepteres.

  • Sikring af et tillidsbaseret og retfærdigt velfærdssamfund.

  • Grøn omstilling - ansvarlig omgang med Danmarks og planetens naturgrundlag.

  • Demokratiske reformer - fremme af direkte demokrati for danskere, med øget mulighed for folkeafstemninger på områder, som politikerne ignorerer. 

  • Globale relationer - skabelsen af en mere tryg Verden ved: sikring af fred og handel, indsats mod absolut fattigdom, og bekæmpelse af multinationale selskabers skattesnyd. Revision af FN-flygtningekonvention og menneskerettigheder så principperne tilpasses nutiden og ikke årstallet 1951

Heart and Brain.png
NCV 11.03.21.png